Nieuws

Verkiezing nieuw bestuur

Beste lid van de Middenstandsraad Lede,

Het MRL bestuur nodigt u hierbij vriendelijk uit op de verkiezing van het nieuwe bestuur.
Deze gaat door op maandag 1 april 2019 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Lede.

Elk lid van de MRL kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het dagelijkse MRL bestuur.

Uw kandidatuur indienen kan via mail naar secretariaat@middenstandsraadlede.be, via brief naar gemeentebestuur Lede, p/a Markt 1, 9340 Lede. Gebruik hiervoor het document dat u kan downloaden op deze link: https://www.middenstandsraadlede.be/docs/kandidaatbestuurslid.pdf.

Het bestuur van de Middenstandsraad Lede bestaat, naast de schepen van Middenstand en een personeelslid van de gemeente, uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en 6 bestuursleden.

Op uitzondering van de schepen en het personeelslid van de gemeente zijn alle leden van het bestuur stemgerechtigd.