fbpx Over ons | middenstandsraadlede

Over ons

Tot de middenstand behoren alle handelaars, vrije beroepers en ondernemers die hun bedrijvigheid in hoofdzaak hebben in Lede.

De middenstandsraad heeft volgende doelstellingen en taken:

  • behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand;
  • initiatieven uitlokken die de plaatselijke middenstand bevorderen. Daartoe onafhankelijk acties en activiteiten organiseren;
  • advies en informatie geven aan het gemeentebestuur over alle kwesties (zowel morele, sociale, economische, culturele, fiscale, juridische,...) en alle andere problemen die de plaatselijke economie en middenstand aanbelangen.